Do kolonky uprostřed (nyní je zde 25.11.2007) je možno zadat požadované datum ve formátu dd.mm.rrrr (d = den, m = měsíc, r = rok).

Příklady: 7.7.2007, 20.1.2008, 5.10.2008, 30.11.2009


Po zadání data stiskněte tlačítko "odeslat" a čekejte. Může trvat i několik sekund, než budou grafy vygenerovány a zobrazeny. Význam ostatních tlačítek je patrný z jejich popisu.

Datum je možno vybírat v rozsahu od asi poloviny roku 2007 do včerejšího dne.Zpět na historii dat