Meteo budka
Teplota a relativní vlhkost vzduchu jsou měřeny čidlem SHT75 od firmy Sensirion umístěným 2 metry nad zemí v meteorologické budce. Hodnoty jsou z čidla vyčítány každou minutu, jednou za 5 minut zprůměrovány, uloženy a zaneseny do grafu. Graf je generován každých 5 minut programem Gnuplot. Nová data jsou tedy k dispozici 12 x za hodinu a to v nultou, pátou, desátou, patnáctou atd. minutu. Průměrná denní teplota je počítána z teplot v 6 UTC, 13 UTC a 20 UTC podle vzorce (T6 + T13 + 2 * T20) / 4. Rosný bod je vypočítáván podle uváděného postupu v katalogovém listu čidla. Absolutní vlhkost je vypočítávána podle tabulkových hodnot. Čas v grafech je uváděn v UTC.Časové údaje:

červen 2007 – První pokusy s čidlem – čidlo umístěno venku za oknem pod kelímkem od jogurtu směrem na západ.

14.10.2007 – Čidlo přemístěno do meteorologické budky.

11.10.2008 – Původní čidlo přestalo fungovat. I když se čidlo zdá být vyrobeno precizně, došlo k přerušení vývodu na plošném spoji do samotného čidla. Po tomto zjištění další čidla obaluji silikonem. Nefunkční čidlo bylo rychle nahrazeno jiným, které již ale bylo používáno a testováno někým jiným a bylo v kdovíjakém stavu - jak jsem zjistil déle při porovnání naměřených údajů s meteorologickými teploměry.

4.4.2009 – Po zjištěných nepřesnostech a nelinearitě předchozího čidla (zjištěná odchylka byla do +/- 1 °C) bylo nainstalováno čidlo nové.

8.5.2014 – Výměna čidla. U předchozího byl problém s měřením vlhkosti (možná právě z důvodu zaizolování čidla silikonem... ale kdo ví, co bylo příčinou).

7.2.2015 – Výměna čidla. Předchozí čidlo měřilo správně vlhkost řádově týdny po jeho výměně. Poslední dny byla navíc zjištěna značná nepřesnost měření teploty (odchylka až +3 °C).


V případě potřeby pište na meteobudka zavináč stml tečka cz


Aktuální data         Historie naměřených dat